Сервиз – АПВ

Виллан ЕООД извършва сервизи и поддръжка на всякакъв тип автоматини врати, въртящи се врати, бариери с ограничен достъп, гаражни и индустриални врати, портали и бариери.

Предлагаме и годишно обслужване на автоматични врати TORMAX, с гаранирано посещение от нашите техници 2 пъти годишно.

Годишното обслужване на автоматичните врати е препоръчително и е процес, който позволява да бъде следено техническото състояние и функционалност на всички съоръжения и удължава времето за експлоатация.

Компанията предлага три вида сервизни завки:
Ескпрес, с време за реакция до 24 часа от получаването на завката.
Стандарт, до 5 работни дни.
Релакс, съобразен с графика на монтажните групи.